IMG_9280_resized_20230912_113428820.JPG (277 KB)

U Trebinju je danas, na inicijativu udruženja osoba sa invaliditetom, održan sastanak sa predstavnicima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.

Kako je rekao Stevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor, u trebinjskoj regiji je od 2006.godine, kroz programe ovog Fonda, zaposleno 260 osoba sa invaliditetom.

On je dodado da je Fond ove godine izdvojio najviše novca od osnivanja, a u RS će biti plasirano oko 7 miliona KM namijenjenih za povrat plaćenih doprinosa poslodavcu koji je zaposlio invalidno lice, za ekonomsku podršku održivoj zaposlenosti, kao i za stimulanse za nova radna mjesta.

“Najzastupljeniji su ratni vojni invalidi do osme kategorije i osobe sa tjelesnim oštećenjem preko 70 odsto. Sredstava po zaposlenom ili samozaposlenoj osobi sa ivaliditetom u ovoj godini su povećana na 7 hiljada KM, a nadam se da će u 2024. godini biti veći iznos. U posljednje dvije godine povećan je broj poslodavaca koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, ali od lani više je bilo samozapošlljavanja, naročito kroz registraciju poljoprivrednih komercijalnih gazdinstva”, istakao je Dronjak.

Miroslav Andrić, iz Udruženja amputiraca Trebinje navodi da invalidi ne vide neke velike pomake u njihovom položaju.

“Što se tiče Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje bilo je povećanja za ekonomsku podršku, imamo povrat doprinosa, a i neke druge projekate sa kojima se moramo bolje upoznati, da iskoristimo ono što nam se nudi i tražimo ono što bi trebali dobiti”, navodi on.

On kaže da je što se tiče samozapošljavanja invalida dobro što se vraća novac za doprinose, ali da bi se dobila plata treba ostvariti i dobit, a onda slijede porezi.

„Kroz zdrav biznis plan može se nešto ostvariti u poljoprivredi i zanatskim djelatnostima, ali se ne može govoriti o većim biznisima. U posljednje vrijeme ima i zainteresovanih poslodavaca, jer im se vraćaju uplaćeni doprinosi za invalidne osobe što je velika stavka“, kaže Andrić.