Grad Trebinje će se kreditno zadužiti za 6.340.000 KM da bi pokrio naslijeđeni dug, odlučili su danas odbornici Skupštine grada Trebinja.Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović istakao je da je ovaj kredit namijenjen isključivo nametima naslijeđenim od prethodne vlasti koji se odnose na nepokriveni deficit i prenesene obaveze.
Petrović je naveo da ima oko 200 adresa privatnih lica, državnih ustanova i preduzetnika kojima se duguje 2.357.000 KM, napominjući da novca na računu nema, a da je prethodna vlast "ostavila nekom drugom da to plaća".
"Iz kreditnog zaduženja je potrebno platiti regres, topli obrok i 20 odsto plate za decembar, jer ne možemo sredstva iz budžeta za 2017. godinu trošiti na rashode koji su nam ostavljeni iz 2016. godine", rekao je Petrović, navodeći da je prethodna vlast ostavila projektovan rebalans budžeta, iz koga nisu mogli radnicima isplatiti te obaveze.
On je istakao da je upravo za neregularnost rada tokom četvorogodišnjeg mandata podnesena prijava protiv bivšeg gradonačelnika Slavka Vučurevića.
Petrović je napomenuo da za četiri godine nije riješena nijedna presuda, nijedan predmet, te da prethodna vlast nije uspjela riješiti imovinskopravne odnose za 1.000 metara kvadratnih zemlje na obilaznici, što se radi ovih dana.
"Šta ste radili četiri godine, ako niste rješavali probleme? Šta je sa predmetom Rajčević, problemom `Hidrogradnje`? Što se tiče `Luč-investa`, za četiri godine niste uspjeli zamijeniti lokaciju", naveo je Petrović i dodao da će i to biti predmet krivičnih prijava.
Petrović je rekao da su sredstva iz hidroakumulacija zloupotrijebljena i potrošena nenamjenski i da je zbog toga podnesena krivična prijava.
"Obavezan sam da ispravim Vučurevićeve potpise, ali to njega ne spasava od odgovornosti. On će odgovarati zato što nije vratio pozajmice na račun posebnih namjena, odnosno hidroakumulacija. Mi ih sada vraćamo, ali znamo da ta sredstva moraju da idu u investicije i samozapošljavanje", rekao je Petrović.
On je naglasio da je trebalo da Grad podnese zahtjev za još pet miliona KM da bi se "oprali od nedostajućih Bobar sredstava u budžetu Grada".
"Ovo je posljedica četvorogodišnjeg individualnog rada zbog čega moramo da se kreditno zadužimo. Nadamo se da će kamatna stopa biti što manja i da će ovo spasiti gradsku vlast da može da se ocjenjuje na kvalitetan način, jer je evidentno da je prethodna ocijenjena sa minusom od 6.340.000 KM", naveo je Petrović.
Odbornik DNS-a Petar Ivanković smatra da je kreditno zaduženje neophodno, iako zbog toga, kako je istakao, nije srećan.
"Shvatam to kao jednu neminovnost. Ima tu pitanja gdje ta sredstva usmjeravati i u kom pravcu. Nadam se da će biti iskorištena da se poboljša likvidnost grada i izmire obaveze", ocijenio je Ivanković i naglasio da će DNS podržati ovakvu odluku.

Šef kluba odbornika PDP-a Ljubiša Krunić rekao je da ova politička partija nije glasala za kreditno zaduženje jer smatra da za to neme potrebe.
Krunić je istakao da je odbornicima trebalo dostaviti i informaciju o potraživanju, a ne samo o dugovanjima, napominjući da prema informacijama ove političke partije Grad Trebinje potražuje osam i po miliona KM, tako u budžetu ostaje oko dva miliona KM.
"Očigledno da se nova Gradska administracija ponaša po principu `zaduži se, pa vladaj`", rekao je Krunić.
I odbornici SDS-a su zamjerili što nemaju uvid u potraživavanja Grada za prethodni period već samo u naslijeđene obaveze, kako bi mogli da sagledaju realnu situaciju i da li je potrebno zaduživanje.
Iz SDS-a su naveli da su njihovi kadrovi u prethodnom mandatu u svim preduzećima pozitivno poslovali.
Odbornici na sjednici Skupštine grada raspravljaju i o izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave u 2016. godini.
Na dnevnom redu su pojedinačni izvještaji o radu i rezultatima finansijskog poslovanja u prošloj, te programi rada za tekuću godinu svih javnih ustanova čiji je osnivač Grad.
Pred odbornicima su i izvještaji o poslovanju javnog preduzeća "Vodovod" i AD "Komunalno" Trebinje u 2016. godini, o radu srednjih škola, Gradske boračke organizacije Trebinje, Udruženja penzionera i druženja građana koja se sufinansiraju iz gradskog budžeta, te program razvoja sporta za 2017. godinu.
Na dnevnom redu je i izvještaj o realizaciji programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica, te zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu, kao i informacija o pripremljenosti turističke sezone za 2017. godinu.
SRNA