U Gradskoj upravi Trebinje juče je održan sastanak na kome su prezentovani planovi Gradske uprave za samozapošljavanje lica koja se nalaze u trebinjskoj evidenciji nezaposlenih. Sastanku se odazvalo oko 120 lica koja su izrazila spremnost za pokretanje sopstvenog biznisa.


Kako je juče rečeno, svi zainteresovani do ponedeljka mogu podnijeti kratki plan i program za svoje poslovne ideje, sa detaljima o tome koji su im materijalni resursi neophodni i informacijom o ljudskim resursima koji će, preko Zavoda za zapošljavanje Trebinje, biti angažovani u okviru budućeg poslovanja.
Gradska uprava Trebinje će nastojati da izađe u susret i obezbijedi materijalnu podršku svim licima koja podnesu održive biznis programe – rekao je na jučerašnjem sastanku gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
On je dodao da Gradska uprava ovim želi promovisati sve kvalitetne poslovne ideje i pomoći njihovu realizaciju kako bi se podstakao razvoj trebinjske privrede i doprinijelo smanjenju broja lica na evidenciji trebinjskog biroa za zapošljavanje.U tom smislu, direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Dražen Bošković je istakao da će Agencija biti na usluzi svim licima koja imaju konkretnu poslovnu ideju, te da će pružati pomoć pri izradi biznis plana i vođenju poslovnih knjiga.
Pored gradonačelnika Trebinja i direktora Agencije za MSP, jučerašnjem sastanku su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu Nenad Milićević i direktor Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Trebinje Dragan Popović.
Grad Trebinje