Nenad Kecmanović (foto: politika.rs) -
Politikolog Nenad Kecmanović rekao je Srni da je teza bivšeg američkog diplomate Vilijama Montgomerija da su nekadašnja rukovodstva Republike Srpske i Republike Srpske Krajine natjerala Srbe da odu iz Sarajeva i Knina vrlo bizarna i da po tome ispada da su Srbi "etnički čistili sami sebe".

Komentarišući tvrdnju američkog diplomate da sarajevske i kninske Srbe nisu protjerale protivničke vojske, već da su na to instruisani od svojih vođa i da su "otišli u strahu od ostanka", Kecmanović je rekao da su Srbi, prema Montgomeriju, "etnički čistili ne samo druge narode nego i sami sebe".

- Do sada smo već imali priliku da bezbroj puta čujemo tvrdnju zapadnih političara, diplomata i novinara kako su Srbi na Kosovu i Metohiji i u BiH, pa i u srpskim krajevima Hrvatske, etnički čistili druge narode - rekao je Kecmanović.

S obzirom na to da je, kako kaže, poslijeratni popisni bilans pokazao da je manjak Srba u Federaciji BiH mnogo veći nego manjak nesrba u Republici Srpskoj, te da su Srbi na Kosovu i u Hrvatskoj desetkovani, Montgomeri je pronašao "objašnjenje".

- Da tema nije tragična, na osnovu teze o etničkom samočišćenju mogli bi se izvesti komični zaključci da su se Srbi zapravo bavili besmislenom rabotom - ukazuje Kecmanović.

On objašnjava da iz Montgomerijeve teorije proizlazi da su Srbi to činili tako što "najprije sa jedne teritorije otjeraju druge narode da bi naselili svoje, a onda sa druge teritorije istjeraju svoj narod da bi ga ustupili drugima".

- Ukoliko bi sve te teritorije bile podjednakog kvantiteta i kvaliteta, čitav poduhvat bi se mogao nazvati humanim preseljenjem, u kome je učestvovala i protivnička strana - navodi Kecmanović.

On ističe da tadašnje srpsko rukovodstvo Srbima u dijelovima Sarajeva koji su u Dejtonu pripali FBiH nije izdalo bilo kakvu instrukciju da napuste ognjišta, pogotovo ne naređenje, uz prijetnju sankcijom.

- Jedino što su morali da im kažu jeste da ne mogu da im garantuju sigurnost, ukoliko izaberu da ostanu. Tu garanciju je na sebe javno preuzeo IFOR, koji je apelovao da ne idu - podsjeća Kecmanović.

Prema njegovim riječima, mnogi Srbi koji su ostali svjedočili su da su se međunarodne snage u dramatičnom momentu bošnjačkog stampeda na Ilidžu povukle u banjske objekte.

- Za srpske izbjegličke kolone sa iskopanim kovčezima svojih predaka ipak je najodgovorniji Alija Izetbegović - smatra Kecmanović.

Govoreći o vremenu uoči egzodusa iz srpskih dijelova grada koji su po Dejtonu pripali FBiH, Kecmanović napominje da se Izetbegović tih dana preko Radio Sarajeva obratio porukom da "Srbi mogu da ostanu, ali da će biti suđeno svakom ko je nosio pušku".

- Nije Izetbegoviću bilo nepoznato da je i na drugoj strani fronta bila ratna mobilizacija i da su oružje nosili svi punoljetni Srbi. A ovi su opet znali kako su se proveli Srbi koji su tokom rata ostali u dijelu Sarajeva pod muslimanskom vlašću. Čim im se ukazala prilika, njih 95 odsto trajno je otišlo - napominje Kecmanović.

Najzad, ističe on, Montgomeri bi trebalo da zna zna da se etničko čišćenje ne izvodi tako što, kako on kaže, vojnici uđu u selo i prisiljavaju ljude da odu.

- Dovoljno je da neprijateljski vojnici upadnu u susjedno selo i pobiju jednu porodicu ili ih samo pohapse i odvedu, pa da to bude dovoljan znak za uzbunu da ostali na vrijeme bježe - objašnjava Kecmanović.

Prema njegovim riječima, to pogotovo važi za srpski narod u Hrvatskoj i BiH koji ima iskustvo masovnog stradanja u NDH, uključivši i Jasenovac i Prebilovce.

Na tvrdnju Montgomerija da nije bilo etničkog čišćenja Srba, Kemanović je upitao američkog diplomatu kako se zove to čega je bilo.