Milorad Kojić - Foto: SRNA
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić tvrdi da su rokovi u Revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina bili realno postavljeni, ali su ih blokdama nerealnim učinili bošnjački politički predstavnici.

Kojić je pojasnio da su bošnjački predstavnici dvije godine blokirali usvajanje strategije na nivou BiH, a da do danas ne dozvoljavaju formiranje nadzornog tijela koje je jedino nadležno za praćenje realizacije dogovorenih ciljeva.

On je pojasnio da je u Revidiranoj strategiji jasno definisano da manje složeni predmeti budu preneseni na entitete, a da se najsloženijima bavi Tužilaštvo BiH.

- Uvidjeli smo da su se u Tužilaštvu bavili manje složenim predmetima, a ne optužnicama protiv visokopozicioniranih Bošnjaka za zločine nad Srbima koje spadaju u kategoriju složenijih. To samo po sebi govori da se Strategija ne implementira, ali i ne može, jer ne postoji ni nadzorno tijelo - rekao je Kojić za Glas Srpske.

Prema njegovim riječima, to nadzorno tijelo treba da procijeni da li nosioci pravosudnih funkcija sprovode ciljeve i mjere, a ako ne da bude pokrenuto pitanje odgovornosti.

Kojić tvrdi i da Visoki sudski i tužilački savjet nije nadležan za praćenje realizcije Strategije i da oni ne mogu da budu svojevrsni bajpas, kako je i ranije skrenuo pažnju pojedinima.

On smatra da sve dok ne bude nadzornog tijela praktično nema ni Revidirane strategije, a dok je tako nosiocima pravosudnih funkcija se ostavlja mogućnost da rade šta i kako hoće.

Revidirana strategija je nakon dvogodišnje blokade od strane Bošnjaka usvojena 24. septembra 2020. godine u Savjetu ministara, a tome su prethodili dani usaglašavanja o aneksu koji je postao njen dio, u čemu su učestvovali i predstavnici EU.

Tada je usaglašeno da će, između ostalog, Ministarstvo pravde u Savjetu ministara dostaviti prijedlog odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja strategije. Iako je bilo pokušaja da taj organ bude imenovan, do toga nije došlo jer su se bošnjačke strukture protivile predloženim kadrovima u ime Srpske, među kojima je predložen i Kojić, podsjetio je Glas Srpske.