Studenti odsjeka stomatologije na Medicinskom fakultetu u Foči od ove godine imaće prvi put priliku da u sklopu redovne nastave prisustvuju intervencijama ugradnje implantata, koje su do sada na ovakav način mogle da se uče samo nakon završenog fakulteta u okviru specijalizacije, po čemu će ova visokoškolska ustanova biti jedinstvena u Srpskoj.

U Specijalističkom centru za stomatologiju Medicinskog fakulteta danas je izvedena prva operacije ugradnje implantata, čime je ovaj centar postao prva javna zdravstvena ustanova na istoku Srpske koja vrši usluge implantologije.

Ono što je pacijentima veoma važno je što će ova usluga, koja inače u prosjeku po jednom zubu sa protetskom nadogradnjom košta oko 1.500 KM, na Medicinskom fakultetu u Foči biti jeftinija za 30 odsto, a moći će da se plaća i u ratama.

Pacijent Ivana Sparić iz Priboja kaže da se odlučila da operaciju obavi na Medicinskom fakultetu u Foču jer je od prijatelja dobila najbolje preporuke.

„Mislim da je implantat najbolje rješenje“, rekla je Sparićeva.

Operaciju je obavila grupa nastavnika ovog fakulteta predvođena specijalistom oralne hirurgije Slavoljubom Tomićem.

On je naglasio da je ovo veliki iskorak u nastavi, jer ovu intervenciju, i to uglavnom na demonstracionim modelima u okviru kurseva rade svršeni studenti ili specijalizanti i specijalisti oralne hirurgije.

„Ova intervencija je uobičajena i svako od nas je i ranije radio, ali danas je zvanično prezentujemo na našem fakultetu i specifična je po tome što će studenti dodiplomci prvi put imati priliku da u sklopu redovnog obrazovanja prisustvuju takvim intervencijama, da na demo modelima ugrađuju implantate i da sa kolegama sa protetike isprate kompletnu priču na živom pacijentu“, rekao je Tomić.

Za današnju pacijentkinju je naveo da će ugradnjom implantata izbjeći nepotrebna brušenja i oštećenja zdravih zuba, te da će nakon ugradnje protetske nadoknade imati lijep osmijeh i funkciju zuba u punom obimu.

Specijalista stomatološke protetike Đorđe Božović objašnjava da se bezubo polje može sanirati na dva načina- tradicionalnim mostovima, što podrazumijeva brušenje zdravog zuba ili ugradnjom implantata, što je trend u svijetu.

„Oni mogu da se ugrade neposredno nakon vađenja, kao u današnjem slučaju, što je prednost, jer pacijent u jednom danu izvadi zub kojem nema spasa, dobije implantat i privremenu protetsku nadoknadu i tako izađe sa definitivnim protetskim radom. Drugi slučaj je kada pacijent radi anatomskih uslova nije u mogućnosti da mu se ugrade odmah implantati, tada se uradi koštana i tkivna transplatacija i nakon četiri do šest mjeseci ugrade se impantati, a zatim nakon određenog perioda i pretetska nadoknada“, rekao je Božović.

Pomoćnik dekana Medicinskog fakulteta za odsjek stomatologija Nikola Stojanović ističe da je višestruka korist uvođenja ove procedure u redovnu nastavu.

On je najavio da će od ljetnog semestra krenuti vježbe ugradnje implantata na demonstracionim modelima, a studentima šeste godine biće demonstrirana intervencija na pacijentu.

„Pored toga, benifiti su veliki ne samo za lokalnu zajednicu, nego za cijeli istok Republike Srpske, jer smo jedina javna zdravstvena ustanova na tom području koja vrši ovu uslugu i pri tome po cijeni nižoj za 30 odsto i na više rata“, rekao je Stojanović.

On je dodao da su u proteklom periodu uložena znatna sredstva u opremanje Specijalističkog centra za stomatologiju, koji posjeduje šest specijalističkih i jednu operacionu salu, te izuzetno stručan kadar.

„Cilj nam je da budemo najjača stomatološka ustanova u ovom dijelu Srpske. Imamo ambiciozan plan da napravimo još jednu kliničku salu, da malo poboljšamo dijagnostiku, zubotehnički laboratorij i da bukvalno budemo mjesto gdje svaka usluga može da se pruži pacijentu“, naveo je Stojanović.

Zahvaljujući ugovoru Specijalističkog centra sa Fondom zdravstvenog osiguranja Srpske, pacijenti odnedavno na ovom mjestu mogu sa uputnicom porodičnog ljekara, uz plaćanje samo paritcipacije, da u dobiju sve vrste stomatoloških usluga.