Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović rekao je danas da se ove godine u BiH može očekivati dolazak više od 60.000 migranata.


– Zato je potrebno što prije formirati vlast na nivou BiH kako bi se sa ovim gorućim problemom mogli suočiti kvalitetno – rekao je Mitrović u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući specijalni izvještaj institucije Omdusmana za ljudska prava BiH o stanju u oblasti migracija u BiH.

On je naveo da je u prošloj godini u BiH registrovano 22.000 migranata, s tim da se procjenjuje da se od 3.000 do 5.000 migranata trenutno nalazi u BiH.

– Procjenjuje se da oko 25 odsto migranata dolazi iz Sirije, dok su preostalih 75 odsto takozvani ekonomski migranti. Gotovo svi registrovani migranti spadaju u kategoriju neregularnih migranata, odnosno kategoriju stranaca neregulisanog statusa – dodao je Mitrović.

Prema njegovim riječima, u BiH se trenutno odvija proces mješovitih migracija.

– Preklapaju se motivi migracija, tako da imamo strance koji su u potrazi za boljim uslovima života i strance koji traže utočište uz međunarodnu pravnu zaštitu. BiH je dominantno tranzitna zemlja
za državljane Pakistana, Irana, Iraka, Maroka, Tunisa, Alžira, Libije, Sirije, Avganistana – naveo je Mitrović.

On smatra da povećan priliv svih kategorija migranata i kontinuitet tog procesa zahtijevaju obavezu dodatne mobilizacije materijalnih, finansijskih i ljudskih resursa kojima BiH ne raspolaže.

S druge strane, kaže Mitrović, kompleksna ekonomska, politička i socijalna situacija u BiH uzrok je povećanog broja migracija i građana BiH koji napuštaju zemlju.

– Ovako kompleksna situacija nameće obavezu da se moraju osigurati principi vladavine prava u procesu kontrole granice i ulaska i kretanja stranaca, uz uvažavanje ljudskih prava garantovanih međunarodnim standardima – zaključio je Mitrović.

Izvor Srna