Danas je završeno otklanjanje kvara na prenosnoj 110 kilovoltnoj mreži u Dračevicama kod Mostara, tako da je kompletna opština Nevesinje u 14:45 časova dobila struju. U „Elektro- Nevesinju“ su potvrdili da je uspješno obavljeno vraćanje na glavni dalekovod i da nema prijavljenih kvarova na lokalnoj mreži.Podsjećamo, havariju na dalekovodu Mostar – Nevesinje koji je u vlasništvu Elektroprenosa BiH izazvao je olujni vjetar 23. februara. Radnici „Elektro- Nevesinja“ su nakon toga uspostavili dva alternativna napajanja – iz Berkovića i Mostara, što je omogućilo naizmjenično uključivanje potrošača u Nevesinju.

Izvor Radio Nevesinje