U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske, Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske i Zaključkom Vlade Republike Srpske, neradni dani su:neradni dani-rs.jpg

- 06.01.2020. godine (ponedjeljak, Badnji dan)

- 07.01.2020. (utorak, pravoslavni Božić)

- 09.01.2020. (četvrtak, Dan Republike Srpske)

- 14.01.2020. (utorak, Nova godina po julijanskom kalendaru)

U dane Božićnih praznika, vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.