125252.jpg (107 KB)

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske neradni dani povodom republičkih praznika Međunarodnog praznika rada i Dana pobjede nad fašizmom su 1. i 2. i 9. maj. 2023.godine saopšteno je iz Ministarstva lokalne uprave i samouprave Republike Srpske.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.