Ovo je jedinstven kabinet, ne samo u Trebinju, nego i u cijeloj Hercegovini. Na početku je postojala samo ideja i u vrlo kratkom vremenu nastalo je ovo šta danas imamo, rekao je direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost“ Aleksandar Vukanović.
„Imamo puno dobre volje i entuzijazma da krenemo nešto novo i nadamo se da će naša zajednica to prepoznati i da ćemo zajedno krenuti u nove izazove i poslove. Naš cilj je razvijati svijest o važnosti ranog podsticanja, rano otkrivanje razvojnih poteškoća i uključivanja u razvojne programe.“ kaže on.


U kabinetu, koji jutros počeo sa radom u objektu u Bregovima, nudiće se usluge djeci s poteškoćama, poput alalije, razvojne disfazije, dislalije, mucanja i drugih poremećaja jezika i govora, ali i pomoć roditeljima kako najlakše prevazići te probleme.
U planu je nabavka najsavremenijeg digitalni seta -Behringer, logopedske sonde i psiholoških instrumenata za kvalitetniji psihološko-logopedski rad.
„Primjetno je da je iz godine u godinu sve veći broj djece sa anksioznim poremećajima, poput strahova i fobija, poremećaja pažnje i koncentracije, hiperaktivnosti, kao i teškoća u adaptaciji i socijalizaciji bilo je krajnje neophodno obezbijediti uslove za adekvatan psihološko-logopedski rad. S obzirom da će opseg usluga koje će nuditi psiholog biti usmjerene na različite podrške ciljnim grupama biće uvedeni razni oblici individualnog i grupnog psihološkog savjetovanja“, napominje Vukanović. Uskoro video nadzor u trebinjskim vrtićima
Bezbjednost djece u trebinjskim vrtićima od narednog mjeseca biće podignuta na najviši mogući nivo. Biće postavljen video nadzor u objekte u Bregovima, Policama i Gorici i sproveden kompletan monitoring, uvođenjem i alarmnog sistema.
Kako ističu roditelji će ovom odlukom menadžmenta ustanove, biće sigurniji i spokojniji kada ostavljaju svoje dijete.
Iz vrtića poručuju da je bezbjednost najmlađih najbitnija i da će ovom akcijom uticati na to da se spriječe dosadašnji problemi sa kojima su se suočavali, kao što su provale i vandalizam u dvorištima vrtića.
Aleksandar Vukanović, direktor vrtića „Naša radost“ napominje da će roditelji u svakom momentu moći preko posebnog programa i koda imati uvid u vaspitni proces djeteta. Oni će moći da prate kako njihovo dijete učestvuje u igri sa svojim vršnjacima, kao prihvata i obavnja radne zadatke i obaveze tokom boravka u ustanovi kao i sam proces socijalizacije djeteta.
Grad Trebinje