novokmet miodrag.jpg (159 KB)

Po ovogodišnjem javnom pozivu za program novčanih naknada nezaposlenim demobilisanim borcima od prve do treće kategorije iz našeg grada zaprimljeno je 187 zahtjeva, a odobreno je 174.

Prema riječima Miodraga Novokmeta, načelnika Odjeljenja za boračko-invalidska pitanja ova naknada je u 2020. godini isplaćena za 296 lica, demobilisanih boraca od prve do treće kategorije.

U skladu sa programom rada gradonačelnika i usvojenim budžetom za 2021. godinu, planirano je da se za Program  novčanih naknada nezaposlenim demobilisanim borcima od prve do treće kategorije u 2021. godini izdvoji 110 hiljada konvertibilnih maraka.

Novokmet ističe da je definisano da se dodijeljuje novčana naknada za borce prve kategorije od 200 KM, druge od 150 i treće kategorije od 100 konvertibilnih maraka.

„U odnosu na prethodni period, kada su novčane nanade isplaćivane linearno, sada su preduzete mjere da se određenim kategorijama taj iznos koriguje tako da je ovaj iznos povećan 200 odsto za borca čija je supruga nezaposlena i koji imaju djecu na školovanju mlađu od 27 godina, a 150 odsto za borca čija je supruga nezaposlena, a koji nemaju djecu na školovanju mlađu od 27 godina“, dodaje on.

Novokmet je u izjavi za Radio Trebinje rekao da je u toku adaptacija 16 stambenih jednica roditeljima poginulih boraca na podrušju grada Trebinja ukupne vrijednosti od 95 hiljada 144,49 konvertibilnih maraka, a sa završetkom ove aktivnosti biće adaptirani svi objekti roditelja poginulih boraca koji su razmatrani.