Obavještavamo stanovništvo i korisnike voda da će se od 30.06.2024. godine u 20:00 časova do 31.07.2024. u 20:00 časova, vršiti regulisano ispuštanje vode sa HE Trebinje 2 prema PHE Čapljina, što će za posljedicu imati podizanje nivoa rijeke Trebišnjice.

Apelujemo na stanovništvo i korisnike voda koje boravi na rijeci i oko korita rijeke, da zbog lične sigurnosti i mogućih nepredviđenih okolnosti ne obavljaju nikakve aktivnosti u blizini riječnog korita i u samom koritu, dok traje regulisano ispuštanje vode sa HE Trebinje 2.

Ovim putem obavještavamo korisnike voda za navodnjavanje da vodozahvate prilagode novonastalim okolnostima.

Ispuštanje se vrši shodno potrebama elektroenergetskog sistema Republike Srpske, a u skladu sa sporazumom o saradnji zaključenim između ERS/HET i EP HZHB o zajedničkoj proizvodnji PHE Čapljina.