Odjeljenje za inspekcijske i poslove komunalne policije obavještava sve građane koji na teritoriji Grada Trebinja posjeduju ili planiraju gradnju objekata bez prethodno pribavljenih svih potrebnih saglasnosti i dozvola za izvođenje da će nadležni urbanističko-građevinski inspektori u narednom periodu vršiti pojačane kontrole sa posebnim akcentom na legalnost objekata i posjedovanje upotrebne dozvole. U pojačanim kontrolama legalnosti gradnje učestvovaće, uz saglasnost Inspektorata Republike Srpske, i urbanističko-građevinski inspektori iz Banja Luke, zajedno sa inspektorom odjeljenja Gradske uprave iz odsjeka za inspekcijske poslove- stoji u obavještenju Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije.k.jpg

Iz Odjeljena podsjećaju da Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, pravo na podnošenje zahtjeva za legalizaciju nije ograničeno rokom, ali da Zakon propisuje rok do koga se ne plaća dodatno naknada za legalizaciju, a to je šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona, odnosno 18. januar 2019. godine. Svi investitori bespravnih objekata, koji nakon tog datuma podnesu zahtjev za legalizaciju, osim naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, plaćaju i naknadu za legalizaciju bez obzira o kom objektu je riječ.

Ukoliko se radi o objektima za koje se, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, obračunava naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i renta, u tom slučaju naknada za legalizaciju iznosi 20 odsto od njihovog obračunatog iznosa. Kada je riječ o objektima za koje se pomenute naknade ne obračunavaju /bilo da je riječ o objektima komunalne i javne infrastrukture ili o objektima u vanurbanom području, naknada za legalizaciju iznosi dva odsto od predračunske vrijednosti tog objekta, a računa se na osnovu predmjera i predračuna svih radova iz glavnog projekta.

Kontrola legalnosti objekata izgrađenih u periodu 1979. - 2019. godine vršiće se sistemski, po gradskim zonama stoji u saopštenju nadležnog Odjeljenja iz koga apeluju na vlasnike bespravno izgrađenih objekata da u što kraćem roku pribave sve potrebne dozvole kako bi izbjegli represivne mjere u vidu rješenja o uklanjanju i prekršajnih naloga.