IMG_20230801_122222_resized_20230801_122316150.jpg (221 KB)

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, danas je u prostorijama Policijske uprave Trebinje održan sastanak Regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima.

Prema riječima Jovane Cvijetić, portparola PU Trebinje na ovom sastanku su razgovarali o aktivnostima koje bi trebalo realizovati u skladu sa akcionim planom Vlade Republike Srpske za suprotsavljanje trgovini ljudima.

„Što se tiče samog krivičnog djela, PU Trebinje u 2023., ali i prethodne dvije godine nije imala nijedno evidentirano krivično djelo trgovine ljudima. Ova problematika na području naše uprave, za sada nije izražena“, dodala je Cvijetić.

Direktor Centra za socijalni rad Trebinje Zoran Anđušić kaže da u protekloj godini nisu zaprimili nijedan predmet bilo kakvog oblika trgovine ljudima.

„Najčešći oblici trgovine ljudima su seksualno iskorištavanje, primoravanje na rad ili seksualna eksplotacija, trgovina organima, prinuda na prosjačenje i primoravanje maloljetnih lica da stupaju u brakove i slično. Kod nas, imamo pojavu samo prosjačenja. Naš centar obilazi redovno porodicu romske populacije, razgovara sa njima i novčanom pomoći smo uspjeli da tu porodicu odvratimo od takve aktivnosti. Ponekad imamo primjere prosjačenja ljudi koji dolaze iz drugih opština, uglavnom iz Mostara, Sarajeva i to tokom turističke sezone“, naveo je Anđušić.

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se 30. jula, još od 2013. godine.

Trgovina ljudima predstavlja složeno krivično djelo i kršenje ljudskih prava i sloboda koji su zagarantovani ustavom RS.