Obavještavamo pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Grada Trebinja, kao i Javne ustanove čiji je osnivač Grad Trebinje da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo Javni konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi Republike Srpske za 2019. godinu i Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2019. godini.
Raspisano je osam pojedinačnih konkursa iz oblasti kulture i umjetnosti koji se odnose na kinematografiju i filmske festivale, na pozorišnu umjetnost, književne manifestacije, izdavačku djelatnost, muzičku i muzičko-scensku umjetnost, vizuelnu i multimedijalnu umjetnost, kulturno nasljeđe i kulturno-umjetnički amaterizam te na kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina Republike Srpske.


Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od strane Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 70 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.


Svi konkursi, uz obavezne prateće obrasce za prijavu te obrasce za procjenu kvaliteta prijavljenih projekata, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske - na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (www.vladars.net) i na portalu eKultura (www.ekulturars.com).


Konkursi ostaju otvoreni 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 29. marta 2019. godine.​


Molimo sve podnosioce prijava da informacije o podnošenju prijava po ovim konkursima dostave Gradskoj upravi-Odjeljenju za društvene djelatnosti.


Izvor: Grad Trebinje