U Bosni i Hercegovini od danas su na snazi nove cijene cigareta.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine podsjećaju da se, u sladu sa odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duvan za pušenje za 2019. godinu, po paklici cigareta plaćati proporcionalana akciza u visini 42 odsto maloprodajne cijene i specifična akciza u iznosu od 1,65 KM po paklici.


Po kilogramu duvana za pušenje plaćaće se akciza u iznosu od 114,40 KM.


Nove cijene su nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duvan i cigarete u Evropskoj uniji.

Poreski obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duvana za pušenje u Bosni i Hercegovini dužni su da do 7. januara dostave popisne liste cigareta i duvana za pušenje sa popisanim zalihama navedenih akciznih proizvoda na dan 1. januara 2019. godine.


Osim cigareta i duvana za pušenje, poreski obveznici su dužni popisati i količine akciznih markica za označavanje cigareta i duvana za pušenje, koje su preuzete u UIO, a nisu iskorištene za obilježavanje ovih akciznih proizvoda do kraja 2018. godine, obračunati razliku akcize za uplatu, te i ove popisne liste dostaviti u UIO do 7. januara.


Do 17. januara 2019. godine mora se izvršiti i uplata razlike akcize na popisane zalihe.


Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, u skladu sa odlukom, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta, upozorili su iz UIO BiH.


Izvor: RTRS