U drugoj polovini decembra mjeseca 2018. godine izvršen je inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u osnovnim i srednjim školama u okviru nadležnosti koje ima zdravstveni inspektor.


"Sanitarno tehnički uslovi su u zadovoljavajućem stanju, s tim da su uočeni određeni nedostaci koji se odnose na higijenu školskih toaleta, zbog čega su pojedinim školskim ustanovama izdata Rješenja kojima se nalaže otklanjanje nedostataka" ističe načelnik Odjeljenja za inspekcijske i komunalne poslove Bojan Čvoro.
Sve školske ustanove zaključile su Ugovore o vršenju usluga određivanja mikrobiološke čistoće objekata sa JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka – regionalni centar Trebinje i prema rezultatima analiza na mikrobiološku čistoću stanje je zadovoljavajuće.


Odgovorna lica svih osnovnih i srednjih škola su izradila Plan održavanja higijene objekata, a o aktivnostima predviđenim planovima redovno se vode evidencije.


Čvoro je uputio poziv i roditeljima da prijave loše higijenske uslove: "Obzirom da je higijena u ovim vrstama objekata vrlo bitan faktor iz razloga jer se u njima obrazuje veliki broj djece, a ista se može mijenjati iz dana u dan, pozivamo sve roditelje ukoliko im se dijeca požale na loše higijensko sanitarne uslove u školama ili se lično uvjere, obavezno da prijave stanje nadležnom zdravstvonom inspektoru koji djeluje u okviru Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije".


Trebinje Danas