Pola budžeta Trebinja za kapitalne investicije

TREBINJE - Grad Trebinje će u narednoj godini imati rekordni budžet od 47,2 miliona maraka, ali i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije, koje će iznositi gotovo polovinu ove cifre, kako bi se održao zamajac razvoja ove lokalne zajednice.

"Osim onoga dijela koji je vidljiv u budžetu imamo značajnu podršku Svjetske banke, Evropske investicione banke za projekte, tako da će grad u 2024. godini direktno i indirektno provoditi preko 20 miliona maraka investicija, jer želimo da sva naselja pokrijemo oborinskom i fekalnom kanalizacijom, da nastavimo ulaganja u putnu infrastrukturu, da realizujemo sve započete i nove programe podrške za sve kategorije stanovništva", pojašnjava gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Najveći dio planiranih kapitalnih investicija će, kako kaže, biti realizovan u skladu sa Srednjoročnim planom kapitalnih investicija 2021-2025. godine, od čega je za kanalizaciju i vodovodnu mrežu planirano 1.150.000 KM, a za popločavanje Starog grada 1.100.000 KM.

Grad na jugu Srpske učestvuje i u međunarodnim projektima, pa se za vodosnabdijevanje i kanalizaciju -WATSAN RS II izdvaja 100.000 KM, popločavanje i uređenje gradskih pješačkih zona i trgova 250.000 KM, učešće u izgradnji aerodroma je 30.000 KM, izdaci za izgradnju i adaptaciju putne infrastrukture 2.100.000 KM, učešće u izgradnji poslovne zone 200.000 KM kao i slobodne zone 150.000 KM, te za sportsku infrastrukturu - 150.000 maraka.

Maja Sorajić Vučurević, načelnica Odjeljenja za finansije u Gradskoj upravi, kaže da će se dio projekata i značajnih investicija finansirati kreditnim sredstvima.

Tu je, kako navodi, izgradnja komunalne infrastrukture - 800.000 KM, učešće u izgradnji infrastrukture za Novu bolnicu 600.000 KM, učešće za završetak radova objekta za izbjegla i raseljena lica 500.000 KM, učešće u izgradnji Duhovnog centra Mrkonjići 400.000 KM, popločavanje Starog grada 1.100.000 KM, te izgradnja i adaptacija putne infrastrukture 1.600.000 KM.

Novim budžetom su obuhvaćena i tri načina rješavanja nezaposlenosti u gradu, i to samozapošljavanjem, za koje se izdvaja 800.000 maraka, pripravničkim radom u javnom i privatnom sektoru, te subvencijama za zapošljavanje u visini od 700.000 maraka.

Ovaj investicioni ciklus je prihvatila i odobrila i gradska pozicija u lokalnom parlamentu, složivši se da se investicioni zamajac nastavlja uz podršku Vlade Republike Srpske i Srbije, kao i međunarodnih donatora, te da se u svemu tome grad previše ne zadužuje, s obzirom na to da je zaduženost trenutno 9,5% od dozvoljenih 18 procenata.