S termom teško bez nje još teže, tako Gačani opisuju tamošnju zlatnu koku. Sada ih kažu truje ali i hrani.

Loži se loš ugalj pa na dimljak izlaze tone pepela koji pravi ekološku katastrofu. Rješenje je, nabavka postrojenja za prečišćavanje uglja.

Potpisivanjem ugovora krenulo se u realizaciju.

„Ovim projektom mi produžavamo životni vijek TE i utičemo na ekologiju i smanjenje zagađenja. Radi se o projektu prečišćavanja uglja X-ray zracima. Projekat ovog obima nije rađen u Evropi“, objašnjava Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove.

Postrojenje je sastavljeno od nekoliko tona čelika, rok realizacije je dvije godine a koštaće blizu 70 milion maraka.

Opremu trebaju isporučiti firme iz Italije i Njamačke a radove u Gacku će izvoditi domaća firma.

„To je najsofisticiranija oprema koja će biti u jugoistočnoj Evropi i jednostavno dok se ta oprema ne postavi imaćemo probleme sa kvalitetom uglja i sa radom bloka“, kaže Petar Marković, izvršni direktor za rudnik u RiTE Gacko.

Velika raslojenost materijala i ogromne primjese gline samo su dio karakteristika gatačkog uglja.

Osim ekološke katastrofe ovakav ugalj prijeti i da ugaši tamošnju termoelektranu.

„Jednostavno kvalitet uglja nije dovoljan da bi obezbijedio nesmetan rad TE bez pomoći sagorijevanja mazutom“, objašnjava Marković.

„Loš kvalitet uglja nama znači manju snagu, znači mnogo veće troškove održavanja manju proizvodnju, manje prihode“, rekao je Dragan Pušara, tehnički rukovodilac TE Gacko.

Problem lošeg uglja javio se prije više od godinu dana. Gačani su zbog dima i prašine organizovali protesna okupljanja.

Sada se svi nadaju da će postrojenje početi raditi prije zacrtanog roka i da će konačno prodisati i Gačani i terma.