sindikat ers.jpg

Sindikat radnika „Elektroprivrede Republike Srpske“ zatražio je da Kolektivni ugovor ostane na snazi i u iduće tri godine, da im se objasni u kojem pravcu se restrukturira ERS, te da se cijena rada poveća za 12,5 odsto, jer je „na sceni suficit podanika, a deficit radnika“- piše portal Capital.

Ovu poruku sindikalci ERS uputili su sa sastanka Odbora sindikata ERS-a u proširenom sastavu sa članovima sindikalnih odbora i predsjednicama aktiva žena iz svih zavisnih preduzeća i Matičnog preduzeća ERS koji je održan u Tesliću.

Ovi zahtjevi Sindikata radnika ERS u vrijeme korona krize koja je donijela egzistencijalne probleme brojnim porodicama su najblaže rečeno neumjesni.

Posebno kada se uzme u obzir činjenica da su u ovom preduzeću decenijama unazad zaposleni, kao i njihovi rukovodioci uživali brojne “blagodeti” na račun državne kase. Tada se niko nije oglašavao da kaže da to ne treba tako i da se troškovi mogu smanjiti.

“Pored iznosa regresa koji je mnogima bio samo san, jer regres uopšte nisu ni imali, broojnih drugih benefita nekada su se i fakulteti završavali na račun preduzeća, a nije bio rijedak slučaj i da se stomatološke usluge I to izuzetno skupe plaćaju iz kase ERS” tvrdi naš izvor I dodaje da su preduzeće maksimalno koristili neki koji su sada čelnici Sindikata.

I opet na čelu ove “sindikalne” priče Zoran Mićanović i Željko Tepavčević.

Upravo su ova dvojica "najglasnijih "sindikalca imali brojne koristi od Elektroprivrede Republike Srpske. Na njihovim pozicijama u prethodnim godinama maksimalno su koristili sve što se moglo iskoristiti i što je, u većini slučajeva, bilo na štetu preduzeća i zaposlenih radnika.

Zato je ova njihova "borba" , nakon svega nekako neumjesna .

Šta li im treba pa su ovoliko “istrajni” u "borbi" za radnička prava…

Prava radnika treba da budu na prvom mjestu svima. I za njih bi trebalo da se bore oni koji žive isto kao radnici, tako bi jedino mogli da ih razumiju.