djeca-dijabetes.jpg
Genetika može imati ulogu u razvoju dijabetesa, ali ne nužno. Nekada se desi da jedan blizanac ima dijabetes, a drugi ne. To nam ukazuje da veliku ulogu u ovome ima i okolina. Ipak, ne zna se tačno šta je ključno iz naše okoline za razvoj dijabetesa 1. Neke studije govore da dojenje umanjuje mogućnost razvoja dijabetesa tip 1, ali ni to nije istraženo dovoljno.

Kako se pravi uzrok ovoj bolesti ne zna, ne znamo ni način na koji se dijabetes 1 može spriječiti. Ipak, možemo prepoznati simptome, kako bismo spriječili pojavu dijabetičke ketoacidoze. Na dijabetes može ukazivati: žeđ, prečesto uriniranje, potreba da bebi baš stalno mijenjate pelene, mršavost i umor.

Prevelika žeđ
Kod svih oboljelih se razvijaju ovi simptomi. Visok šećer u krvi se izlučuje putem urina, zato dolazi do prečestog mokrenja, a samim tim i prevelike žeđi. Tada se izlučuje i velika količina ugljikohidrata iz tijela pa čovjek ostaje bez energije. Kod djece je problem što se ovi problemi ne primjećuju, a ona se ne žale.

Držati pod kontrolom
Dijabetes tip 1 se ne može izliječiti, ali se može tretirati i držati pod kontrolom, tvrde stručnjaci. To se u najvećem broju slučajeva radi davanjem inzulina. Važno je redovno mjerenje nivoa šećera u krvi. Takođe, važna je i ishrana.

Ukoliko posumnjate na dijabetes tip 1, ljekar će vas uputiti da provjerite da li u urinu ima glukoze ili ketona. Moguće da će izmjeriti i nivo šećera u krvi. Ukoliko postoji sumnja na problem, uputit će vas kod dječijeg endokrinologa.