rite-gacko.jpg

Direktor Rudnika i Termoelektrane "Gacko" Maksim Skoko izjavio je da je stanje u tom preduzeću u 2023. godini u značajnoj mjeri popravljeno, posebno kada je riječ o ekologiji i stanju rudarske mehanizacije, sa čim planiraju da nastave i u sljedećoj godini, kao i sa pripremama za najvažniji projekat ugradnje sistema za prečišćavanje uglja.

- Sa sigurnošću mogu da tvrdim da je stanje u preduzeću u značajnoj mjeri popravljeno u odnosu na početak godine, pri čemu bih istakao poboljšanje ekološke situacije u Gacku, promjenu strukture radne snage, razvoj kopa, kao i ispumpavanje vode iz eksploatacionog kopa `Ce`, gdje skoro godinu dana zbog plavljenja nije mogla da se vrši eksploatacija uglja - naveo je Skoko u intervjuu Srni.

POBOLJŠANA EKOLOŠKA SITUACIJA U GACKU NAKON REMONTA

Skoko je pojasnio da su u 2023. godini, tokom remonta, uspjeli riješiti ključno ekološko pitanje povećane emisije čvrstih čestica iz dimnjaka, što je u ranijem periodu izazivalo znatno ekološko zagađenje u Gacku i okolnim područjima.

On je kao veoma značajan rezultat RiTE "Gacko" u 2023. godini naveo i to što je Termoelektrana uspjela da ostvari više od 7.000 časova rada na mreži.

Međutim, Skoko je istakao da je, uprkos dobroj pogonskoj spremnosti Termoelektrane, loš kvalitet uglja onemogućio bolji proizvodni rezultat.

Među najvažnijim rezultatima tog preduzeća u 2023. godini, Skoko je naveo i to što su uspjeli da obezbijede kontinuitet proizvodnje, jer su početkom godine bili u veoma teškoj situaciji, pošto je zbog poplava iz decembra 2022. pola eksploatacionog polja rudnika bilo poplavljeno.

U NAREDNOM PERIODU PRIPREME ZA SISTEM ZA PREČIŠĆAVANJE UGLJA

Direktor RiTE "Gacko" najavio je da će u narednom periodu raditi na tome da obezbijede bolji kvalitet uglja iz gatačkog ležišta i poboljšaju lanac snabdijevanja tom rudom, koji zbog starosti i dotrajalosti opreme predstavlja veliki problem.

- U 2024. godini jedna od najvažnijih aktivnosti koja je u planu da se radi, a koju je za potrebe RiTE "Gacko" ugovorilo matično preduzeće `Elektroprivreda Republike Srpske` uz podršku institucija Srpske, jeste početak implementacije sistema za prečišćavanje uglja, koji bi trebao da bude završen za oko dvije godine - naveo je Skoko.

On je kao jedan od važnih zadataka u kontinuitetu u RiTE "Gacko" u 2024. godini naveo nabavku nove mehanizacije, jer je postojeća stara i izraubovana, što otežava eksploataciju uglja i obezbjeđivanje dovoljnih količina tog energenta za rad Termoelektrane.

Maksim skoko.jpg

POTREBNO PODMLAĐIVANJE PROIZVODNOG KADRA I MOGUĆNOST ZAPOSLENJA DO 100 RADNIKA

U RiTE "Gacko" je potrebna i promjena strukture radne snage i dodatno podmlađivanje zaposlenih, odnosno zapošljavanje radnika u proizvodnji i na drugim poslovima gdje nedostaje potreban kadar, rekao je Skoko, te podsjetio da je u ovoj godini putem konkursa za stimulativne otpremnine i prirodnim odlivom smanjen broj radnika za oko 100.

On je najavio da sada imaju prostora da zaposle i do 100 proizvodnih radnika, jer im nedostaje te radne snage i specifičnih zanimanja, s tim da i dalje imaju i određene viškove zaposlenih u administraciji.

- Naravno, nećemo odjednom zaposliti toliko ljudi, nego postepeno, a krajnji cilj je podmlađivanje i promjena strukture radne snage - ukazao je Skoko.

ZNAČAJNA STABILIZACIJA RiTE "GACKO" U 2023.

Skoko je ocijenio da je jedna od bitnijih godina za to preduzeće bila 2023, u kojoj je došlo do značajne stabilizacije po pitanju eksploatacije uglja i ekologije, ali je ukazao da to još nije dovoljno i da očekuju da će i 2024. za to preduzeće biti samo za nijansu lakša od prethodne.

- Tek nakon ove dvije godine mogli bismo reći da smo stabilizovali preduzeće - rekao je Skoko.

On je napomenuo da svi planovi kada je riječ o razvoju rudnika i remonti termoelektrana moraju biti posmatrani dugoročno i biti dobro pripremljeni, te ukazao da su to spori procesi koji se, ako se nešto ne radi kako treba, ne mogu popraviti za mjesec-dva ili za godinu dana, već je potrebno i više od godinu ili dvije da bi se korigovali eventualni propusti.

Direktor RiTE "Gacko" rekao je da očekuje da će, uz sve do sada urađeno i na čemu planiraju da rade u 2024. godini, za godinu dana moći da kažu da se nalaze u još boljoj situaciji.