Na lokaciji Dražin Do uskoro bi trebalo da započne izgradnja Regionalnog centra za protivgradnu preventivu u Trebinju, ovo je dogovoreno na sastanku gradonačelnika Luke Petrovića i direktora Protivgradne preventive RS Tihomira Dejanovića.


Kako je sapopšteno na službenoj stranici gradske uprave cilj je da se osnuje i uspostavi protivgradna zaštita u regiji Hercegovine, uključujući i opštine Kalinovik i Foča.
„Vlada RS, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, na osnovu usvojene ‘Strategije razvoja protivgradne zaštite RS’ postavilo je zadatak da modernizuje i proširi sistem protivgradne zaštite na cijelom području RS“, saopšteno je iz gradske uprave.
Radio Trebinje