Trebinje povećalo socijalna davanja
TREBINJE - Nakon nekoliko turbulentnih godina vezanih najprije za virus korona, a onda i inflaciju i stagnaciju privrede u cijeloj Evropi, i u Trebinju se povećala potreba za socijalnim davanjima, ali srećom u neznatnoj mjeri.


Potvrdio je to direktor Centra za socijalni rad Trebinje Zoran Anđušić koji je, zajedno sa svojim saradnicima, povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, na Trgu slobode u ovom gradu dijelio promotivni materijal, kako bi se svi građani u stanju socijalnih potreba bolje informisali o ostvarenju svojih prava, na koji način bi i socijalni radnici efikasnije djelovali.

"U odnosu na prethodnu godinu, možemo reći da se broj korisnika Centra za socijalni rad povećao za nekoliko procenata, ali i da su se izdvajanja iz gradskog budžeta znatnije povećala, pa je za Centar za socijalni rad Trebinje za 2024. godinu izdvojeno četiri miliona maraka, od čega će rekordna tri miliona maraka biti izdvojena za 1.606 naših korisnika", pojasnio je Anđušić.

Napominjući da dobar dio trebinjske populacije nije ni upoznat sa pravima i uslugama koje mogu ostvariti u trebinjskom Centru za socijalni rad, on je rekao da su upravo zbog toga na improvizovanom info-štandu i dijelili promo-materijal koji će ih sa tim upoznati.

Tanja Manojlović, socijalna radnica u Centru za socijalni rad Trebinje, kaže da se ovogodišnji slogan Međunarodnog dana socijalnog rada - "Zajednička budućnost za transformativne promjene" upravo odnosi na bolju informisanost o ovoj djelatnosti.

"Svjedoci smo da se dešavaju velike promjene na nivou socijalne, ekonomske i porodične sfere koje zahtijevaju prilagođavanje službe i same profesije socijalnog rada, pa se s tim u vezi i na mnogim fakultetima održavaju naučni skupovi upravo na temu izazova i na koji način savremena praksa socijalnog rada može odgovoriti na njih. Ovo je prilika da širu javnost informišemo o potrebama onih koji su drugačiji i da oni nisu briga samo Centra za socijalni rad i zaposlenih u sistemu socijalne zaštite", navela je Manojlovićeva.

Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se trećeg utorka u martu još od 1983. godine s ciljem podizanja svijesti o profesiji socijalnog rada i društvenom položaju socijalnih radnika.