U Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Naša radost" u Trebinju otvorena je mlađa jaslička grupa za koju je vladalo veliko interesovanje roditelja.U novouređenim prostorijama u objektu u naselju Bregovi od 1. septembra boravi nova grupa od 11 djece od jedne do dvije godine.
Za mališane je nabavljena potrebna oprema, osiguran je i didaktički kutak, uz poštivanje svih zakonskih normativa.
Direktor ove ustanove Aleksandar Vukanović rekao je da je vladalo veliko interesovanje roditelja za jasličku grupu, napominjući da je ovo tek prvi korak u povećanju kapaciteta predškolskih grupa.Vaspitačica u ovoj grupi Ljubica Buha kaže da su roditelji zadovoljni uslovima u kojim njihovi mališani borave.
U sve objekte Javne ustanove "Naša radost" ove godine je upisano 412 mališana, od kojih je njih 145 upisano na cjelodnevni boravak što je rekoradan broj u odnosu na prethodne godine.
U ovoj ustanovi kažu da je na čekanju 15 djece, koja nisu upisana u ovom roku, te da će nastojati da njihovim roditeljima što prije izađu u susret.
SRNA