naslovna-4-600x490.jpg

Udruženje lovaca i ribolovaca „Vranjača Gacko“ juče je izvršilo poribljavanje voda ribolovne zone „Gacko“ sa oko 40 000 komada mlađi potočne pastrmke.

Poribljavanjem su obuhvaćeni Fojnička rijeka, Jugovićki potok, rječica Gračanica, Strugovi, vještačko jezero „Klinje“ i rječica „Vrba“. Poribljavanje je počelo u podne od Fojničke rijeke.