U skladu sa prostornim planom Republike Srpske 2025. godine, prema kojem je planirana izgradnja putne komunikacije od Višegrada ka Trebinju, dionica Gacko – Foča je vrlo važna dionica koja trenutno predstavlja najkritičniji dio pravca koji spaja Hercegovinu. 


Karakteristika postojećeg puta jeste veliki broj deformacija kolovoza, uske saobraćajne trake, te mala preglednost i mogućnost preticanja usljed velike horizontalne zakrivljenosti trase. Cilj ovog projekta jeste da se predmetna dionica projektuje i gradi kako bi se postigle karakteristike koje će odgovarati nivou glavne putne arterije istočnog dijela Republike Srpske.


Govoreći o izvođenju radova i projektovanja za izgradnju nove trase puta Gacko-Foča, poddionica Tjentište-Brod na Drini i mosta preko rijeke Drine, Dakić je naveo da je, prema idejnom rješenju, nova trasa dugačka 12 kilometara sa novim mostom preko rijeke Drine u dužini od 400 metara i novim mostom preko rijeke Sutjeske u dužini od 100 metara.

- Ugovorena vrijednost radova je oko 36 miliona KM. Ugovoreni rok za projektovanje je 120 kalendarskih dana i 36 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Prema ugovoru `ključ u ruke`, izvođač je pri kraju sa izradom projektno-tehničke dokumentacije. Po izradi revizije i naše saglasnosti na projekat, izvođač je spreman u punom kapacitetu sa ljudstvom i sredstvima za otpočinjanje radova -  naglasio je Dakić.