Veća osnovica za borački dodatak u Srpskoj

Vlada RS na današnjoj sjednici, usvojila je Odluku o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun primanja za 2023. godinu, predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata.

"Donošenjem rebalansa budžeta, stekli su se uslovi da se poveća osnovica za obračun primanja, sukcesivno za mjesec novembar i decembar u procentu od po pet odsto, odnosno, ukupno 10 odsto do kraja tekuće godine. Osnovica za obračun primanja utvrđenih članom 16. st. 1. i 2. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, izuzev boračkog dodatka, za mjesec novembar utvrđuje se u procentu od 72,8 odsto od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 832,67 KM, a za mjesec decembar 2023. godine utvrđuje se u procentu od 76,4 odsto od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 874,30 KM", navode iz Vlade RS.

Dodaje se da je takođe prihvaćen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2023. godinu, predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata.

"Osnovica za obračun mjesečnih primanja za mjesec novembar utvrđuje se u iznosu od 624,42 KM, a za mjesec decembar 2023. godine u iznosu od 655,64 KM, sukcesivno za mjesec novembar i decembar u procentu od po pet odsto, odnosno ukupno deset odsto do kraja tekuće godine", dodaju iz Vlade.

Vlada je usvojila je i Nacrt zakona o lovstvu i donošenje novog zakona je potrebno radi inoviranja pojedinih odredbi s ciljem obezbjeđenja održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih staništa, kao i očuvanja biološke raznovrsnosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, divlje flore i faune.