Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković pokrenuo je provjeru tvrdnji funkcionera PDP-a da se u pojedinim preduzećima i institucijama krši radna disciplina na način da neki zaposleni ne dolaze na posao, a primaju platu.

Iz Vlade Srpske podsjećaju da su prema preliminarnim i prvim analizama, nepravilnosti utvrđene u slučaju dvadesetak lica u nekoliko javnih preduzeća, a o čemu je javnost blagovremeno, tačno i jasno informisana.

- Kada je u pitanju iznošenje imena i prezimena tih lica, ističemo da je pravni tim Vlade zauzeo stav da se u javnost ona ne mogu iznositi sve dok institucije zvanično ne završe provjeru i sankcije za ovakvo kršenje radnog odnosa, a što je definisano Zakonom o radu i važećim zakonima koji regulišu ovu oblast - navodi se u saopštenju.

Reagujući na zahtjeve da se iznesu imena ljudi koji ne dolaze na posao, iz Vlade su poručili da je pravni tim zauzeo stav da se u javnost ne mogu iznositi imena lica koja su primala platu, a nisu dolazila na posao sve dok institucije zvanično ne završe provjeru i sankcije za ovakvo kršenje radnog odnosa, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Iz Vlade su naveli da su imena i prezimena navedenih lica poznata institucijama koje prema službenoj dužnosti sprovode radnje i aktivnosti predviđene zakonskom regulativom i po sprovedenim procedurama javnost će biti upoznata.

Povodom izjava o tome da nisu dostavljeni podaci o firmama koje su sklapale ugovore tokom pandemije virusa korona, iz Vlade su ponovili da su sve procedure sprovedene u skladu sa javnim nabavkama i da na internet stranicama ustanova i institucija postoje javno dostupne informacije o sprovođenju postupka javne nabavke, a nakon toga i sklapanja ugovora, kao i podaci o kompanijama sa kojim su sklapani ugovori.

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Igor Crnadak rekao je danas da treba objaviti imena svih državnih službenika i zaposlenih u republičkim institucijama i ustanovama koji su u prethodnom periodu primali platu iako nisu dolazili na posao.