af.jpg

Grad Trebinje obavještava zainteresovane korisnike novoizgrađenog sistema za navodnjavanje sa područja Mjesnih zajednica Zasad, Pridvorci, Petrovo polje i Zubci da mogu podnijeti zahtjev za iskazivanje interesa za priključak na sistem za navodnjavanje.

Zahtjev se podnosi u prostorijama Agrarnog fonda Trebinje, ulica Cerska 1 (zgrada bivšeg Novoteksa u naselju Tina) i u Centru za usluge građanima u Gradskoj upravi Trebinje.

Rok za podnošenje zahtjeva je 5. jun 2020. godine.

Formular zahtjeva možete preuzeti na internet stranicima Grad Trebinje i Agrarni fond.