Skupštine grada Trebinja na prvoj ovogodišnjoj sjednici donijela je odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Trebinja u 2019. godini.

Stopa za oporezivanje na istom je nivou kao i prošle godine i iznosi 0,10%, a posebnom odlukom utvrđene su i prosječne vrijednosti kvadrata nekretnina po zonama, kojom je uz šest gradskih – definisano i šest vangradskih zona.Usvojeno je i osam odluka o najpovoljnijim ponuđačima za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta na području grada Trebinja, nakon provedenog javnog poziva, kojima je 29 od ponuđenih 77 hektara zemljišta u svojini Republike Srpske, na području katastarskih opština Ljubomir, Vrpolje, Raševići, Dračevo, Pridvorci i Čičevo dobilo zakupce na 20 odnosno 10 godina – za voćarsku i vinogradarsku, stočarsku, povrtlarsku i proizvodnju ljekovitog bilja.

Za socijalno osjetljive kategorije – Grad subvencioniše legalizaciju bespravno izgrađenih objekata

Skupština je usvojila i odluku o subvenciji rente i troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kojom su definisane kategorije stanovništava sa pravom na subvenciju i procenat subvencije utvrđen za svaku od njih.

Trebinje je, kako je rečeno, prva lokalna samouprava u Srpskoj koja je odlučila da određene socijalno osjetljive kategorije stanovništva oslobodi značajnog dijela troškova legalizacije, od kada je zakonom omogućeno da se subvencije za ovu namjenu izdvajaju iz lokalnih budžeta.

Osobe u stanju socijalne potrebe ovom odlukom oslobođene su 50% troškova legalizacije, porodice poginulih boraca 90%, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije 75%, a od treće do desete 60%, borci prve i druge kategorije, kao i izbjeglice, raseljena lica i povratnici 50%, te žene žrtve rata 75%.

Nisu prihvaćeni amandmani SDS-a kojima je traženo povećanje procenta subvencije za boračke kategorije, prošivanje prava na subvencije i na borce od 3 do 7 kategorije, te obeštećenje onih koji su već platili pomenute naknade a pripadaju subvencionisanim kategorijama.Nagrade zaslužnim prosvjetnim radnicima

Donesene su i odluke o dobitnicima novoustanovljenog javnog priznanja Svetosavska nagrada, koja se dodjeljuje prosvjetnim radnicima za doprinos unapređenju obrazovanja i vaspitanja.

Priznanja su dodijeljena doktoru tehničkih nauka Jovanu Dutini, posthumno, profesoru i direktoru Gimnazije „Jovan Dučić“ Milenku Miliniću, posthumno, profesoru i direktoru Centra srednjih škola Ristu Šigudu, profesoru matematike i fizike u Tehničkoj školi Milošu Kažoviću i nastavnici solfeđa i klavira i direktoru Osnovne muzičke škole Stojanki Gudelj.

Usvojena je i odluka o upotrebi simbola Grada Trebinja.

Izvor: Grad Trebinje