Zbog pojačane opasnosti od požara u proljetnom i ljetnom periodu na području Hercegovine, "Centar za gazdovanje kršom" Trebinje upozorava građane da je strogo zabranjena upotreba otvorenog plamena tokom čitave godine na području šuma i šumskog zemljišta kao i u njihovoj neposrednoj blizini.


Molimo građane da se suzdrže od navedenih radnji,jer se time čine štete svime nama.
Protiv nesavjesnih građana pokrenuće se krivični,odnosno prekršajni postupci,za koje su predviđene visoke kazne.


Centar za gazdovanje kršom Trebinje