Zakon o izmjenama i dopumana Zakona o oružju i municiji koji je stupio na snagu 03. marta 2017 godine je produžio rok za zamjenu oružnih listova za oružje za ličnu bezbjednost do 30. juna 2017. godine.Takođe, svi oni koju su predali oružje nadležnim policijskim stanicima do 30.12.2016. godine, sada imaju mogućnost da zamijene oružni list za predato oružje i da ga na taj način povrate. Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista u ovakvim situacijama je, takođe, 30. jun 2017. godine.
Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.
Centar javne bezbjednosti Trebinje apeluje na sve vlasnike da izvrše zamjenu, u suprotnom će im se izreći novčana kazna u iznosu od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.
Trebinje danas