Civilna zaštita grada Trebinja i ljudstvom i opremom spremna je da u svakom momentu reaguje i zaštiti građane i njihova dobra od elementarnih nepogoda, rečeno je danas na prijemu u Gradskoj upravi povodom 1. marta - Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana zaštite i spasavanja Republike Srpske.Šef Odsjeka Civilne zaštite Grada Trebinja Miljan Tomašević rekao je da raspolažu sa osnovnom opremom, ali da nikada nije na pretek i nabavka novih materijalnih sredstva.
On je istakao da će u narednom periodu biti napravljen i plan vanrednih situacija u kome učestvuju sve značajne institucije kako lokalne, tako i republičke.
"Civilna zaštita u narednom periodu još aktivnije će nastaviti na promociji broja 121 na koji građani mogu da dobiju sve neophodne informacije iz ove oblasti, odnosno prijave određene problem", rekao je Tomašević čije su ideje i rad i danas pohvaljeni.

Čestitajući Dan civilne zaštite, gradonačelnik Trebinja Luka Petrović rekao je da je neophodno što skorije da se izradi strategija koja će imati za cilj podizanje kvaliteta rada odsjeka Civilne zaštite.
On je istakao da se gradski odsjek kod svakog problema mora osloniti na Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ i vatrogasne jedinice sa područja grada, koje imaju neophodan stručni kadar i opremu.
"Okolina Trebinja je izgubila zelenilo. Potrebno je da se izradi i protivpožarne zaštitne pojaseve i puteve po Leotaru, Podgljivlju, Petrini, te postaviti cisterne sa vodom i pijeskom. Zato će nam biti potrebna nova oprema i ažurnost radnika", rekao je Petrović.
Prema njegovim riječima, gradska Civilna zaštita ubuduće će održavati alarmni sistem HET-a za uzbunjivanje, obavještavanje i javljanje, a biće izrađen i plan zaštite od požara i poplava.

Zamjenik gradoonačelnika Mirko Ćurić je istakao da će biti nastavljena izrada plana vanrednih situacija za Grad Trebinje, koja je prekinuta prije četiri godine.
"Grad Trebinje je ove godine planirao da radi i novu Strategiju, pa ćemo pokušati, ukoliko budu zakonske procedure dozvoljavale, da povećamo broj vatrogasaca ako budu stvarne potrebe", rekao je Ćurić, napominjući da Zakon kaže da jedan vatrogasac ide na 1.000 stanovnika, ali da se mora imati u vidu da je Trebinje izuzetno ugroženo za razliku od drugih opština.
Srna