Dom zdravlja Trebinje odbio je pismo namjere privatne Stomatološke ambulante "Tomanović" iz ovog grada da preuzme kompletno poslovanje Stomatološke službe ove zdravstvene ustanove, uz obrazloženje da je riječ o "brojnim nedorečenostima", kao i sukobu Zakona o radu i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.Ovu odluku predstavila je odbornicima Skupštine grada Trebinje direktor Doma zdravlja Branka Drašković, istakavši da su detaljno razmotrili zahtjev i zakonske mogućnosti.
"I pored najbolje namjere da riješimo problem viška zaposlenih u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, zbog zakonske nemogućnosti i dijelom zbog suprotstavljenih interesa, nećemo zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Stomatološke ambulante koja je poslala pismo namjere i Doma zdravlja Trebinje", naglasila je Draškovićeva.
Ona kaže da je istina da Dom zdravlja godinama ima velike finansijske probleme i da je akumulirani gubitak ustanove iz godine u godinu veći, ali da su za dva i po mjeseca, koliko obavlja funkciju direktora, učinjeni određeni pomaci koji će dati rezultate kada je riječ o finansijama.
"Plate svih zaposlenih smanjene su u zakonskim okvirima na najniži koeficijent. Radnicima, koji su u ustanovu bili primljeni na osnovu ugovora na određeno vrijeme, istekom ugovora prestao je radni odnos, te je broj zaposlenih sa 156 smanjen na 144. Smanjeni su i drugi troškovi poput onih za odvojeni život, putne troškove i slično", navela je Draškovićeva.
Ona je naglasila da i dalje veliki problem za ovu ustanovu predstavlja broj zaposlenih, kako medicinskih, tako i nemedicinskih radnika.
"Usvojen je novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji umjesto ranijeg, koji je predviđao 148 zaposlenih, predviđa 131 zaposlenog radnika", rekla je Draškovićeva i dodala da je ovaj problem najizraženiji u Službi za stomatološku zaštitu.

Direktor Stomatološke ambulante "Tomanović", Milan Tomanović, ranije je izjavio da je svim zaposlenim stomatolozima i sestrama ponudio zakonski minimum koji imaju on i njegovi radnici i 30 odsto od ukupne dobiti ordinacije.
U pismu namjere je navedeno da je ova Stomatološka ambulanta spremna da preuzme kompletno poslovanje Stomatološke službe Doma zdravlja, uključujući sve stomatološke timove, i da nastavi da posluje shodno pravilima o zdravstvenoj zaštiti koju je propisao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Osim ovoga, istaknuto je da su upoznati sa teškim stanjem i problemima u Stomatološkoj službi Doma zdravlja i da na ovaj način nude prijedlog rješenja.
Iako je ova tačka bila na dnevnom redu, na zahtjev gradonačelnika Trebinja Luke Petrovića povučena je sa današnjeg zasjedanja.
Srna