Danas je na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje održan seminar na temu "Stanje i mogućnosti razvoja solarne energije" . Seminaru su prisustvovali studenti Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i studenti i profesori Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje.Današnji seminar je još jedna od aktivnosti zajedničke saradnje ova dva fakulteta.
Seminar je vodio prof. dr Vladimir Katić, prodekan Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad i šef Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače. On je na današnjem seminaru pristutnima govorio o potencijalu i startegiji razvoja solarne elektroenergetike u Srbiji.

Pored profesora Katića, predavači su bili doc. dr Boris Dumnić, direktor Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije FTN-a, koji je govorio o svojim iskustvima u radu i projektovanju solarnih elektrana u Srbiji, kao i o isplativosti solarne energije i doc. dr Dragan Milićević, koji je prezentovao principe projektovanja solarnih elektrana. Kao primjer dobre prakse, današnji predavači predstavili su više elektrana iz Srbije, čiji su projektanti bili upravo timovi sa FTN-a. Pregled rješenja na polju solarne enegetika u Srbiji dao je asistent na FTN-u, master Nemanja Savić, stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Posebno važan dio seminara bilo je predavanje studenata studijskog programa Čiste energetske tehnologije FTN Novi Sad, Aleksandra Nestorovića, Nikole Arsenovića, Stefana Isakovića i Nikole Stratijeva, koji su govorili o smanjenju emisije CO2 i pojasnili koliko je zapravo čista energija iz fotonaponskih elektrana.Nakon predavanja, studenti i profesori sa FTN-a obišli su laboratorije na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje i upoznali se sa njihovim radom i funkcionisanjem.
Ovim predavanjima završen je prvi dio seminara, dok je u nastavku planirana studisjka posjeta studenata i profesora Hidroeletranama na Trebišnjici.