Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje biće domaćin profesorima sa Univerziteta Primorska iz Slovenije.


Višednevna posjeta prof. dr Primoža Šparla i prof. dr Štefka Miklaviča organizovana je u okviru projekta bilateralne saradnje između Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje i Fakulteta za prirodno-matematičke nauke i informacione tehnologije (FAMNIT) iz Kopra. Univerzitet Primorska je jedan od tri državna univerziteta u Sloveniji, čiji savremeni nastavni, naučni i razvojni programi su nosilac tehnološkog i naučnog razvoja. Saradnja FPM-a sa Univerzitetom Primorska ogleda se u zajedničkom učestvovanju na konferencijama i realizaciji projekta bilateralne saradnje "Polu-lučno- tranzitivni grafovi višeg reda". Ovo je prva posjeta slovenskih kolega, a u narednom periodu planirane su posjete i istraživača sa FPM-a Trebinje Sloveniji.


Tokom boravka u Trebinju profesori iz Slovenije održat će predavanja:

  1. prof. dr Štefko Miklavič održaće prezentaciju Univerziteta Primorska i FAMNIT-a, u okviru koje će predstaviti studijske programe i mogućnosti studiranja u Sloveniji. Predavanje će se održati u četvrtak, 6. aprila 2017. godine u amfiteatru Fakulteta sa početkom u 12. 00 časova.

  2. prof. dr Primož Šparl održaće predavanje na temu, Grafovi i njihova povezanost sa šahom, saobraćajem i plesom.... Predavanje će se održati u petak, 7. aprila 2017. godine u amfiteatru Fakulteta sa početkom u 13. 00 časova


FPM Trebinje poziva sve studente, profesore, učenike i sve zainteresovane građane da prisustvuju predavanjima.