Seminar je namjenjen kako studentima i profesorima, tako i privrednim subjektima, institucijama, preduzetnicima i svim licima koja su zainteresova da apliciraju za sredstva iz međunarodnih fondova, sa posebnim naglaskom na fondove Evropske unije (Erasmus + projekti). Erazmus + je program Evropske unije namjenjen finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja, mladih i sporta, a pokriva period 2014-2020.


Seminar će se održati na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje u ponedeljak, 15.5.2017. godine sa početkom u 11 časova.

Seminar će voditi prof. dr Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Profesor Bokonjić će prenijeti svoja iskustva u pisanju međunarodnih projekata, i dati smjernice i upustva za pisanje prijedloga projekta - od neophodnih analiza, projektne matrice, upravljanja projektnim ciklusom i budžetom, pa sve do monitoringa realizacije projekta.
Kao primjer dobre prakse, mr Nenad Marković, koordinator za osiguranje kvaliteta UIS-a, predstaviće međunarodni Erasmus + projekat „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u BIH" (projekat STINT).

PROGRAM SEMINARA
11:00-11:10 Uvodna riječ
11:10-11:50 Erazmus plus projekti-načini aplikacije, prioriteti, vodiči i uputstva za pisanje aplikacije Prof. dr Dejan Bokonjić
11:50-12:50 Predstavljanje projekta STINT-primjer dobre prakse Mr Nenad Marković
12:50-13:50 Projektna matrica i plan izvođenja projekta Prof. dr Dejan Bokonjić i Mr Nenad Marković
13:45-14:00 Diskusija sa učesnicima/ prijedlozi za aplikacije. Priprema projekta-mentorski pristup
14:00-14:15 Zaključak