Obavještavamo građane grada Trebinja da je u toku akcija čišćenja grada koju zajedno sprovode Komunalna policija, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i komunalno preduzeće.
Obavještenje Komunalne policije grada Trebinja
U toku ove akcije, a u cilju očuvanja što ljepšeg i čistijeg grada, što je želja svih građana, obavještavamo sva pravna i fizička lica da podrže ovu akciju tako što će maksimalno voditi računa o odlaganju kućnog otpada, šuta, smeća i svega ostalog na za to propisano mjesto.
Takođe će u sklopu akcije u narednim danima biti poznat telefonski broj na koji će građani moći prijaviti sve potrebe blagovremenog odvoza kabastog otpada, pri čemu će se poštovati dogovor u vezi mjesta preuzimanja istog, a usluga odvoza će biti besplatna.

Građani koji se ne budu pridržavali ovih mjera biće sankcionisani u skladu sa zakonom.
Komunalna policija