Grad Trebinje danas je Okružnom tužilaštvu u ovom gradu podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Slavka Vučurevića, kojom ga sumnjiče da je, iskorištavanjem službenog položaja i ovlaštenja i nesavjesnim radom u službi, oštetio budžet grada za više miliona KM, potvrđeno je Srni u Gradskoj upravi.Grad Trebinje optužuje Vučurevića da je Bobar banci AD Bijeljina pribavio protivpravnu imovinsku korist od 5.218.659,37 KM.
U prijavi se, između ostalog, navodi da je Grad Trebinje na osnovu provedenog postupka nabavke finansijskih usluga, 31. oktobra 2013. godine zaključio ugovor o pružanju usluga platnog prometa sa Bobar bankom za novčana sredstva sa računa u sistemu jedinstvenog računa trezora na period od najduže godinu dana.
"Imajući u vidu da je predmetni ugovor istekao 31. oktobra 2014. godine /privremena uprava u Bobar banci uvedena je 26. novembra 2014./, Vučurević je, kao lice ovlašteno za upravljanje novčanim sredstvima Grada Trebinja, bio u obavezi da sredstva po osnovu obavljanja platnog prometa usmjeri na banku po novom provedenom postupku nabavke finansijskih usluga, što nije učinio", navodi se u krivičnoj prijavi Grada Trebinja koja je predata Okružnom tužilaštvu u Trebinju.

U Gradskoj upravi napominju da je ugovorni organ, u ovom slučaju Grad Trebinje, postupak nabavke finansijskih usluga proveo tek sredinom 2015. godine, iz čega proizilazi da je Vučurević obavljao poslove platnog prometa sa bankama, a da pritom nije ispoštovao odredbe zakona.
"Imajući u vidu visinu novčanih sredstava deponovanih kod `Bobar banke` po osnovu obaveza platnog prometa s njom, kao i novčanih sredstava namijenjenih stimulativnom zapošljavanju, Vučurević je kao odgovorno lice u tom periodu bio dužan da prati kredibilnost depozitara", navodi se u prijavi.
U prijavi se dodaje da se nesavjestan rad u službi Vučurevića ogleda u činjenici da nije preduzeo nikakve aktivnosti radi očuvanja više od 5,2 miliona KM, iako je 2. juna 2014. godine nezavisna revizorska kuća "Dilojt" iz Banjaluke dostavila izvještaj kojim se uzdržava od davanja mišljenja u pogledu tačnosti finansijskih izvještaja Bobar banke.
"Na zvaničnom sajtu Banjalučke berze 8. avgusta 2014. godine objavljen je polugodišnji izvještaj Bobar banke iz koga je evidentno da je u pomenutom obračunskom periodu prikazan ukupni neto gubitak od 13.768.772 KM", dodaje se u prijavi.
SRNA