Na investicionoj konferenciji u Trebinju investitori iz Holandije i Turske pokazali su ozbiljnu zainteresovanost za ulaganja u tekstilnu industriju, rekonstrukciju Starog grada, te druge predstavljene projekte.Bart Brauer, vlasnik tekstilne kompanije "B i B tekstil grupa" /B&B Tekstil group/ iz Holandije rekao je da je zainteresovan da investira u tekstilnu industriju u Trebinju i Hercegovini, napominjući da je na investicionu konferenciju stigao da bi se detaljnije upoznao o mogućnostima obnove starih pogona i o raspoloživoj radnoj snazi.
On je naglasio da je zainteresovan i za dizajniranje i razvoj brendova na ovom području.

Među potencijalnim investitorima su i predstavnici turske privredne komore koji su iskazali zainteresovanost za ulaganja u građevinarstvo i hotelijerstvo, a kažu da im je posebno interesantan Stari grad koji datira iz Osmanlijskog perioda.
U toku je predstavljanje infrastrukturnih projekata, te privrednih i poljoprivrednih potencijala grada, a na osnovu pitanja učesnika može se zaključiti da vlada velika zainteresovanost investitora iz različitih država.
SRNA