Posredstvom agro-meteorološke stanice i automatske lovne klopke za praćenje štetočina, koji su nedavno instalirani u vinogradima „Agrofina“ u Petrovom polju, regionalna kancelarija Trebinje Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – osposobljena je za kvalitetno praćenje vremenskih parametara i koncetracije štetočina, te pravovremeno savjetovanje poljoprivrednika o potrebnim mjerama zaštite.


Prema riječima agronoma Igora Tomaševića, višeg stručnog saradnika u trebinjskoj kancelariji resora za Radio Trebinje, nabavka i instaliranje ove opreme važan je korak ka uspostavljanju poljoprivredne izvještajno-prognozne službe, kojom bi se osnažili kapaciteti i druge dvije komponente rada resora – stručnog savjetovanja i vođenja evidencija.
„Rad meteorološke stanice ‘Imetos’ u potpunosti je automatizovan i zasnovan na internet tehnologiji. Stanica sadrži senzore za mjerenje temperature i vlažnosti vazduha, vlažnosti lišća, količine padavina. Na osnovu stručnog tumačenja podataka sa stanice, imamo mogućnost da prozvođačima dajemo pravovremene stručne informacije o vremenu i načinu zaštite“, pojašnjava Tomašević.

Na istom lokalitetu, dodaje Tomašević, postavljena je i automatska lovna klopka za praćenje štetočina „Trap View“, a sastoji od plastičnog kućišta sa kamerom, koja jednom dnevno fotografiše ljepljivu lovnu ploču.
Posredstvom posebnog softvera, automatski se prepoznaju i broje ulovljeni leptiri i instekti, zatim daje i njihov prikaz na zvaničnoj veb stranici. U zavisnosti od brojnosti insekata konstatujemo da li je potrebno tretiranje zasada odgovarajućim preparatima“, ističe Tomašević za Radio Trebinje.
Tomašević podsjeća da su izvještajno-prognozni poslovi temelj savremene zaštite bilja.

Prikupljeni podaci se automatski očitavaju na veb stranici
Sistemsko praćenje zdravstvenog stanja tokom vegetacije, sa meteorološkim podacima, štetama od organizama i preduzetim mjerama suzbijanja, zavode se u bazu podataka, koja je i osnov za prognozne poslove – predviđanje pojava, njihovog intenziteta i planiranje agrotehničkih mjera zaštite.
„Svrha izvještajno-prognoznih poslova je pravovremeno, pravilno, učinkovito i ekonomski isplativo provođenje mjera zaštite bilja u praksi, na bazi podataka stalnog posmatranja pojave i kretanja štetnih organizama. Glavni cilj izvještajno-prognoznih poslova je sprečavanje, odnosno smanjivanje gubitka u poljoprivrednoj proizvodnji koje mogu uzrokovati štetni organizmi“, napominje za Radio Trebinje Tomašević
Radio Trebinje