Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske su objavili Javni poziv za učešće poslodavca i nezaposlenih lica.


U skladu s Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu od strane Zavoda za zapošljavanje pripremljeno je šest projekata i to:
1. Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. godini;
2. Projekat sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske u 2017 godini “Zajedno do posla”;
3. Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika;
4. Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini;
5. Projekat podrška zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti, te
6. Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini.
Po navedenim projektima planirano je zapošljavanje ukupno 2.548 lica, za šta su predviđena sredstva u iznosu od 10.733.224,00 KM.
Pravo učešća po svakom Projektu pojedinačno dato je nezaposlenim licima i poslodavcima iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.
Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom i eventualnim učešćem po projektima, osim na internet stranici Zavoda (rubrika PROJEKTI ZZZRS), zainteresovani mogu dobiti u svim filijalama i biroima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Poziv je otvoren do 19. aprila.
DOKUMENTI KOJE MOŽETE PREUZETI:
JAVNI POZIV
Dokumenti/obrasci:
Javni poziv - Projekat podrške samozapošljavanja
Zahtjev za samozapošljavanje
Biznis plan za 2017.Biznis plan za 2017.
Grad Trebinje