Akcioni tim za čišćenje grada Trebinja jutros je pokrenuo akciju uređenja terena uz šetalište na lijevoj obali Trebišnjice, koje nije čišćeno dvadesetak godina.U akciji učestvuje 30 radnika Komunalnog preduzeća, "Hidrolektrane na Trebišnjici", Civilne zaštite, te vatrogasci sa mehanizacijom.
Tokom dva dana akcije biće očišćen teren s lijeve i desne strana šetališta, iz pravca bazena prema gradu, koji je zarastao u šiblje i iz koga su godinama prijetili različiti gmizavci.

U Trebinju je prethodnih dana bilo više organizovanih i pojedinačnih akcija čišćenja grada u kojima su očišćeni prilazi gradu, uklonjene divlje deponije i uređene zelene površine.
Srna