Poslijepodnevnom nastavku današnjeg zasjedanja Skupštine grada odbornici su prihvatili programe rada javnih ustanova čiji je Grad osnivač za 2017. godinu.


Odbornici prethodno nisu podržali izvještaje o radu i finansijom poslovanju gradskih ustanova za 2016. godinu.
Prema riječim načelnika Odjeljenja za privredu Grada Trebinja Radenka Draškovića, tri javne ustanove u prošloj godini poslovale su sa minusom, a najozbiljniji izazov ostaje finansijska sanacija trebinjskog Doma zdravlja, koji je prošle godine uknjižio novih 1.155.000 KM minusa, što ukupno akumulirani dug ove ustanove podiže na 8,5 miliona KM.
On je, međutim, naglasio da je uprava Doma zdravlja, mjerama štednje i racionalizacijom rashoda, za tekuću godinu projektovala gubitak od 410.000 KM, što je ocijenio veoma optimističnim i ukoliko bi se plan ostvario – značio bi izuzetan pomak u finansijskoj konsolidaciji ove ustanove.
Odbornici su prihvatili i izvještaj o rekonstrukciji objekta Doma kulture, koji je u iznosu od 1.714.000 evra finansirala Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju – TIKA, uz zaključak kojima se nadležnim odjeljenjima nalaže – da izvrše uknjižbu donacije i korist Grada po važećim propisima i verifikuju izvebenu projektnu dokumentaciju.
Direktor Kulturnog centra Branka Sarić istakla je da je donacijom turske agencije Trebinje dobilo potpuno rekonstruisan i opremljen objekat – sa modernom pozorišnom salom i bioskopom, tri galerijske, kancelarijskim i drugim pratećim prostorijama, koji ispunjava sve evropske standarde energetske efikasnosti i za koji „sa sigurnošću možemo reći da je jedan od najsavremenijih objekata ove vrste ne samo u našoj zemlji, nego i regionu“. Računi za vodu uskoro na vlasnike stanova
Skupština nije prihvatila i izvještaje o poslovanju javnog preduzeća „Vodovoda“ i AD „Komunalno“ Trebinje u 2016. godini.
Finansijsko poslovanje „Vodovoda“, koje je i prošle godine završeno sa minusom, kako je pojasnio vd. direktor ovog preduzeća Spaso Radović – otežava zastarjela vodovodna mreža koja poskupljuje održavanje, povećana cijena električne energije i cijena vode koja se nije mijenjala od 2011, te povećanje broja zaposlenih, na čije plate se odnosi 60% ukupnih rashoda preduzeća.
Radović je najavio da je u saradnji sa Gradskom upravom u toku priprema nove odluke o komunalnim taksama, koja će omogućiti da računi za vodu uskoro budu dostavljani na vlasnike stanova – umjesto kolektivno na stambenu zgradu. On je pojasnio da odluka o komunalnim taksama nije mijenjana decenijama, te da je praksa kolektivnog obračunavanja potrošnje u stambenim zgradama bila predmet velikog broja pritužbi građana.
Vd direktora AD „Komunalnog“ Nedjeljko Lambeta rekao je da je najveći problem preduzeća gradska deponija, kojoj je već pet godina istekao rok upotrebe, te nedostatak tehničke vode za kvalitetno održavanje gradskih zelenih površina, te da je u planu nabavka nove mehanizacije za čišćenje korza i trotoara, kao i „gusjeničara“ čiji bi angažman na deponiji, prema mišljenju struke, produžio njen vijek.
Nastavak sjednice sutra u 9 časova
Skupština je prihvatila izvještaj o provedenim izborima za savjete mjesnih zajednica na području Grada Trebinja, informacije o radu srednjih škola, udruženja penzionera i položaju i materijalnom statusu ove populacije na području Trebinja, dok izvještaji o realizaciji prošlogodišnjih programa – održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica, te zajedničke komunalne potrošnje nisu dobili potreban broj odborničkih glasova.
Skupština je završila današnji rad nešto prije 20 časova, a kako je rečeno – zasjedanje će nastaviti sutra od 9 časova.
Pred odbornicima je još 12 tačaka dnevnog reda.
Radio Trebinje