Odbornici Skupštine grada Trebinja prihvatili su danas izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu, koja je završena sa nepokrivenim deficitom od 1.304.000 KM.


Odlučeno je da deficit bude pokriven iz dugoročnog kreditnog zaduženja Grada Trebinja, za koje je odluka donesena na prethodnoj sjednici gradske skupštine.
Odbornici su rasparvljali i o izvještaju o stanju duga po svim kreditnim zaduženjima do 2017. godine, po kojem Grad duguje više od sedam miliona KM.
Tokom rasprave o izvještaj o izvršenju budžeta, odbornik PDP-a Zoran Anđušić ocijenio je da je riječ o „iskonstruisanom deficitu“ koji je nastao od 8. novembra 2016. godine, odnosno od dana kada je novi gradonačelnik preuzeo funkciju, do 31. decembra prošle godine.
„Poreski prihodi su bili veći za 3,5 odsto, a neporeski prihodi od kojih su naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga manji za 600.000 KM u odnosu na planirane. Kako je moguće da ova stavka nije uprihodovana“, upitao je Anđušić i izrazio uvjerenje da bi prethodna vlast, da je ostala na funkciji do 31. decembra 2016. godine, ostvarila suficit, kao i prethodne godine.
On je nazvao degutantnim to što se pominje deficit od milion KM, a ne pominju donatorska sredstva od više od osam miliona KM koje je obezbijedila prethodna vlast u Trebinju.
Govoreći o pokriću deficita iz kreditnog zaduženja, Anđušić kaže da PDP nije glasao za takvu odluku, jer smatra da Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske jasno kaže da se nepokriveni budžetski deficit utvrđen u toku fiskalne godine može pokriti, između ostalog i na drugi način u skladu sa zakonom.
Predsjednik Komisije za budžet i finasije i odbornik SNSD-a Blagoje Šupić rekao je da je rad bivšeg gradonačelnika bio nedomaćinski, ali da je data podrška izvještaju, jer bez njegovog usvajanja gradska vlast ne bi mogla biti ozbiljan pregovarač međunarodnim institucijama i drugim koji su spremni da ulažu u Trebinje.
Komentarišući pokrivanje deficita, Šupić je podsjetio da je 2012. godine deficit od 1,3 miliona KM pokriven kreditom od 3,4 miliona KM, te upitao sadašnju opoziciju zašto tada nisu razmišljali o njegovom pokrivanju na druge načine.
„Alternativa je ili podići kredit ili umanjiti rashode u tom iznosu što znači smanjiti plate i ostala davanja Grada Trebinja i dodatno ga ponovo unazaditi zbog duga koji je ostavila prethodna vlast“, rekao je Šupić.
On je istakao da aktuelna skupštinska većina neće dozvoliti da gađani Trebinja ispaštaju u 2017. godini zbog onoga što je učinjeno u prethodnoj godini.
Odbornici će danas razmatrati više tačaka dnevnog reda među kojima i informaciju o osnovnim pokazateljima finansijskog poslovanja privrede Grada Trebinja u 2016. godini.
Biće razmatrane i izmjene odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, kojima je predviđeno smanjenje rente za gradnju proizvodnih objekata u poslovnoj i industrijskoj zoni za 99 odsto, s ciljem pružanja olakšica investitorima, te ispunjavanja uslova za dobijanje BFC standarda.
Na dnevnom redu je, između ostalog, i prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene dijela regulacionog plana „Bregovi 2“, kojim će uz objekat Kulturnog centra biti planirana sala za multipleks bioskop, te utvrđene parcele za buduće dvorište Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“.
SRNA