Na području Trebinja u toku je akcija vakcinisanja, sterilizacije, te čišćenje od parazita pasa lutalica, koju provodi Humana zajednica „Spasi“ Trebinje.


U ovoj organizaciji kažu da su medicinski obrađeni psi uvedeni u bazu podataka ovlaštene veterinarske ambulante „Animavet“, a potom pušteni na ulicu sa markicom na uhu, što je u skladu sa međunarodnom konvencijom o zaštiti životinja.
„Šta znači crvena markica na uhu uličnog psa? Znači da je sterilisan, odnosno kastriran, da je vakcinisan te očišćen od vanjskih i unutrašnjih parazita i da kao takav ne predstavlja opasnost za sigurnost ljudi“, poručuju iz Humane zajednice „Spasi“.
Pse ne vraćaju u azil jer je, kako kažu, trenutno prenatrpan psima.
Ono što je najvažnije – ti psi nisu sposobni za reprodukciju što znači da se njihov broj na ulicama neće povećavati“, ističu u ovoj organizaciji.
Doktor veterinarske medinine Rajko Janković iz ambulante „Animavet“ za Radio Trebinje kaže da je od 13. maja veterinarski zbrinuto oko 20 pasa lutalica, da će akcija biti nastavljena do obrade određenog broja napuštenih pasa, ali da ja za kontinuitet ovih aktivnosti potrebna i podrška šire zajednice.
„Takođe, ljudi treba da znaju da azil nije mjesto gdje pas treba da živi, već je to samo mjesto gdje on privremeno boravi – do udomljavanja“, kaže Janković.
Udruženje za zaštitu životinja Humana zajednica „Spasi“ trebinjski je partner projekta „Razvoj humane zajednice“, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodni fond za dobrobit životinja (IFAW), a čiji je cilj efikasno, održivo i humano rješavanje problema napuštenih pasa na gradskim ulicama.
Radio Trebinje