Iz Odjeljenja za opštu upravu grada Trebinja obavještavaju da će se na području grada Trebinja održati izbori za članove savjeta mjesnih zajednica.

Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica održaće se u prostorijama mjesnih zajednica i to dana subota, 18. marta 2017. godine u vremenu od 9 do 18 časova u:


 1. MZ CENTAR, za 7 članova savjeta

 2. MZ HRUPJELA, za 7 članova savjeta

 3. MZ GORICA, za 9 članova savjeta

 4. MZ DONJE POLICE, za 7 članova savjeta

 5. MZ GORNJE POLICE, za 7 članova savjeta

 6. MZ TINI, za 7 članova savjeta

 7. MZ LOŽIONA, za 7 članova savjeta

 8. MZ ZASAD, za 7 članova savjeta

Dana, nedjelja, 19. marta 2017. godine u vremenu od 9 do 18 časova u:

 1. MZ PRIDVORCI, za 5 članova savjeta

 2. MZ PETROVO POLJE, za 7 članova savjeta

 3. MZ ZUBCI, za 5 članova savjeta

 4. MZ LASTVA, za 7 članova savjeta

 5. MZ LJUBOMIR, za 5 članova savjeta

 6. MZ MOSKO, za 5 članova savjeta

 7. MZ PODBRĐE, za 5 članova savjeta

 8. MZ VELIČANI, za 5 članova savjeta

 9. MZ POLJICE POPOVO, za 5 članova savjeta

 10. MZ ŠUMA I POVRŠ, za 5 članova savjeta