Obavještavaju se građani da će u vremenu od 10.04. do 05.05.2017. godine članovi savjeta obilaziti područje svoje mjesne zajednice.Na području Grada Trebinja održani su izbori za savjete mjesnih zajednica i konstituisani savjeti. Članovi savjeta mjesnih zajednica će vršiti prikupljanje istinitih podataka radi kvalitetnijeg rada savjeta mjesnih zajednica.
Budući da su mjesne zajednice podjeljene na odgovarajuća područja – sektore, svaki sektor će obilaziti član savjeta mjesnih zajednica kojem pripada, odnosno čije interese zastupa u savjetu mjesne zajednice.
Članovi savjeta koji će obilaziti područje mjesne zajednice i prikupljati podatke od stanovnika, imaće identifikacione kartice.
Podaci koje će prikupljati članovi savjeta mjesne zajednice su povjerljivi i neće se koristiti za druge namjene osim za rad savjeta mjesne zajednice za koju su i prikupljeni.
Identifikacione kartice će sadržati podatke: 1. naziv mjesne zajednice 2. oznaku sektora 3. ime i prezime člana savjeta mjesne zajednice 4. fotografiju 5. matični broj.
Identifikaciona kartica biće ovjerena pečatom Gradske izborne komisije.
Zadatak članova savjeta je da prikupe podatke o stanju u svakoj mjesnoj zajednici kako bi Gradska uprava zajedno sa Savjetima mjesnih zajednica mogla definisati probleme s kojim se susreću građani i predložiti prioritete u njihovom rješavanju.
Grad Trebinje